Pergjegjes(e) Magazine

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Punajuaj
  • Post Date: December 4, 2021
  • Applications 0
  • Views 59
Job Overview

KERKOHET MAGAZINIER(E)
Kompania Natyral & ATC kerkon pergjegjes(e) ne pozicionin e magazinierit(es) qe ka pergjegjesine per te menaxhuar dhe kryer cdo proces te hyjes e daljes se mallit ne magazine dhe pasqyrimin e saj ne sistemin financiar Financa5 qe lidhet me magazinen perkatese te kompanise.

Objektivat kryesore te pozicionit jane:

Te kontrolloje te gjithe mallin qe hyn dhe del ne hapesiren qe ka nen pergjegjesi si dhe te sistemoje ate ne sektoret perkates.

Te kontrolloje vazhdimisht gjendjen fizike me ate qe ka te ngarkuar ne sistemin financiar.

Te kujdeset per mirembajtjen e magazines si dhe per te gjitha te mirat materiale te vendosura ne hapesiren qe ka nen pergjegjesi dhe administrimin e mallit brenda saj.

Te kete nen kontroll inventarin e aseteve ne pergjegjesi te magazines.

Te kontrolloje sasine dhe cilesine e te gjithe mallrave qe hyjne e dalin si dhe te beje sistematikisht inventaret per te gjithe sektoret e magazines;

Te beje ne baze te flete-hyrjeve, flete-daljeve, flete shoqerimet, ngarkimet dhe shkarkimet dhe kontrollin e sasise e cilesise se materialeve qe hyjne e dalin nga magazina; keto te paraqitura edhe ne sistemin financiar.

Te mbaje dokumentat e meparshme, si flete hyrje, flete dalje, kartela, liber magazine, flete kerkese,flete shoqerimi dhe proces verbal etj.

Te koordinohet me operatorin e Finances mbi inventarin e magazines gjate procesit te dorezimit te materialeve;

Te dorezoje ne afat dokumentat e kerkuara nga Financa.

Te raportoje tek Financa per punen e kryer dhe problemet qe ka.

Te ruaje dokumentacionin e levizjeve te magazines fizikisht dhe ne sistemin finanaciar;

Kualifikimi i kerkuar:

Te kete mbaruar shkollen e larte, preferohen dege te Ekonomikut;

Te kete aftesi baze ne perdorimin e kompjuterit (njohuri per paketen Microsoft Office).

Njohuri te gjuheve te huaja jane avantazh.

Eksperienca te meparshme perbejne avantazh

Te jete me vendbanim ne zonen e Durresit


Aftesi te kerkuara:

Te jete korrekt dhe fleksibel;

Te jete i organizuar dhe i komunikueshem, per punen ne grup.

Te gezoje frymen e punes ne grup dhe te jete dinamik;

Te jete i komunikueshem dhe pergjegjes per zbatimin e detyrave te ngarkuara ;

Te jete menaxhues i mire i kohes se punes.
Aplikantet e interesuar te dergojne CV ne adresat e meposhtme:
sales@natyral-atc.cominfo@natyral-atc.com

Kontakt: +355 682166155

Job Detail
  • Career LevelOthers
  • Experience2 Years
  • GenderBoth
  • INDUSTRYManagement
  • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.