Programues

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Punajuaj
 • Post Date: December 15, 2021
 • Applications 0
 • Views 26
Job Overview

Kastrati Group kërkon PROGRAMUES me kualifikimet e mëposhtme:

Detyrat

 • Përgjegjës për hartimin dhe zhvillimin e kërkesave komplekse për të përmbushur qëllimet e biznesit;
 • Siguron që software-i është zhvilluar për të përmbushur kërkesat dhe nevojat;
 • Siguron që zgjidhjet të jenë të dizajnuara mire: mirëmbajtje, lehtësi integrimi dhe testim i integruar.

Kualifikimet

 • Diplomë universitare në degët: Informatike, Inxh. Informatike, Shkenca Kompjuterike ose degë të ngjashme;
 • Minimumi 3 vite eksperiencë në zhvillim sistemesh, preferohet eksperiencë e mëparshme në sisteme financiare;
 • Eksperiencë dhe njohuri për menaxhimin e bazave të të dhënave psh SQL Server, MySQL, Microsoft Access, etj;
 • Eksperiencë dhe njohuri mbi gjuhët e programimit .NET, Python, PHP, etj;
 • Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze;
 • Aftësi të mira komunikuese dhe organizative.

Të interesuarit janë të lutur të aplikojnë duke dorëzuar CV e tyre dhe dokumenta të tjerë shoqërues në: hr@kastratigroup.al

Ju faleminderit!             

Job Detail
 • Career LevelOthers
 • Experience3 Years
 • GenderBoth
 • INDUSTRYIT
 • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.