Punetor Magazine

Punajuaj
 • Post Date: January 5, 2022
 • Apply Before: May 6, 2022
 • Applications 0
 • Views 3
Job Overview
 • Një punëtor magazine është përgjegjës për stokun fizik të dyqanit në magazinë, mirëmbajtjen, operimin e magazinës si funksion operacional.
 • Gjithashtu pranimin e furnizimeve, pranimin dhe dërgimin e transfertave, sistemimin dhe mirëmbajtjen e kategorive dhe qarkullimin e mallit në magazinë dhe në dyqan.

Detyrat

Përshkrimi i punēs:

 • Mban pastër dhe të rregullt magazinën duke u përkujdesur në mënyrë ditore;
 • Sistemon në mënyrë të vazhdueshme kategorinë për të cilën është përgjegjës apo që i delegohet nga supervizori i magazinës;
 • Përgatit porosinë e artikujve për departamentet sipas kërkesës;
 • Kujdeset që gjatë lëvizjes së mallit në ambjentet e magazinës, produktet të mos dëmtohen dhe të jenë gati për shitje në gjendje perfekte;
 • Bën pranimin e furnizimit sipas udhëzimeve të supervizorit të magazinës;
 • Bën shkarkimin e kamionit me mjetet e kompanisë.

Kualifikimet

 • Arsim i mesëm ose i lartë
 • Të paktën një vit përvojë në magazinim
 • Njohja e gjuhës Angleze dhe/ose gjuhë të tjera do të përbënin avantazh
 • Njohja e paketës Microsoft Office përbën avantazh.

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr 9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”.

Email: hr@jumbo.al

Job Detail
 • Career LevelOthers
 • ExperienceLess than 1 Year
 • GenderMale
 • INDUSTRYManagement
 • QualificationHigh School
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.