Punonjes Marketi

Punajuaj
 • Post Date: January 12, 2022
 • Apply Before: May 13, 2022
 • Applications 0
 • Views 5
Job Overview

Punonjes Salle ne Big Market zona e bllokut     

Detyrat

 • Bën sistemimin e mallit nëpër raftet e caktuar.
 • Kujdeset që çdo artikull i raftit të jetë i pajisur me çmimin përkatës.
 • Kontrollon produktet e rafteve për skadencat dhe i raporton ato tek përgjegjësi, menaxheri apo financieri.
 • Ben rotacionin e protudekteve sipas afateve te skadencave dhe largon nga rafti cdo produkt qe  eshte jo komfort  referuar dates perkatese te skadences .
 • Kontrollon, evidenton dhe vendos përkthimet në shqip të produkteve që nuk e kanë atë.
 • Kujdeset për plotësimin e nevojave të klientëve.
 • Mban shënim kërkesat e paplotësuara të klientëve dhe ja raporton menaxherit apo përgjegjësit.
 • Kujdeset per mbajtjen pastër të marketit dhe rafteve.
 • Kujdeset për mirëmbajtjen e produkteve dhe mirorganizim e tyre.
 • Njeh produktet dhe i promovon ato tek klientët.
 • Ngarkohet me pergjegjesi te plote deri ne largim nga puna , nese konstatohet shkelja e nje prej pikave te Nenit 1 te kesaj kontrate.

Te interesuarit te kontaktojne ne adresen e email bllokumenaxher@gmail.com
ose ne whatsapp ne Nr 0682051416

Job Detail
 • Career LevelOthers
 • ExperienceLess than 1 Year
 • GenderFemale
 • INDUSTRYManagement
 • QualificationHigh School
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.