Punonjës

Punajuaj
 • Post Date: January 13, 2022
 • Apply Before: May 14, 2022
 • Applications 0
 • Views 3
Job Overview

ABISSNET kryen veprimtarinë e saj në fushën e telekomunikacionit duke ofruar shërbime të Internetit, Telefonisë fikse dhe Televizionit për klientët e saj në të gjithë territorin e Shqipërisë. Per fuqizimin e personelit dhe shtimin e njesive jemi duke kerkuar: Punonjes Nentokesori

Detyrat

 • Kryen punime në rrjetin nëntokësor sipas projekteve të miratuara të Shoqërisë.
 • Kryen punime si hapje dhe ndërtim kanali.
 • Kryen punime për shtrirje të tubacionit nëntokësor.
 • Kryen punime për ndërtimin dhe pastrimin e pusetave.
 • Kryen vendosje të shtyllave metalike.
 • Kryen testimin e rrjetit nëntokësor

Kualifikimet

 • Eksperiencë pune në fushën e telekomunikacionit ose të ngjashme.

Aplikoni ne adresen: b.njerezore@abissnet.al

Job Detail
 • Career LevelOthers
 • ExperienceLess than 1 Year
 • GenderMale
 • INDUSTRYManagement
 • QualificationHigh School
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.