Senior It

Punajuaj
 • Post Date: January 10, 2022
 • Apply Before: May 11, 2022
 • Applications 0
 • Views 4
Job Overview

Eurolab Internacional Grup shpk, nje nder shoqerite lider ne fushen e importit dhe distribucionit ne Shqiperi,per shkak te zgjerimit te aktivitetit shpall pozicionin vakant: “Senior IT”

Detyrat

Detyrat dhe Pergjegjesite 

 • Implementimi, mirëmbajtja dhe administrimi i infrastrukturës hardware dhe software te sistemeve të informacionit;
 • Zbatimi i standardeteve të sigurisë se infrastrukturës dhe telekomunikacionit, rrjetit kompjuterik, sistemit te serverave, centralit telefonik; sistem backup-i,security.
 • Planifikimi strategjik i teknologjisë së informacionit për të arritur qëllimet e biznesit:
 • Mbështet menaxhimin e projekteve te teknologjisë se informacionit qe lidhen me krijimin, menaxhimin e sistemeve kompjuterike te ndërtuar nga anahardware
  dhe software, duke bashkëpunuar me funksionet e tjera.
 • Koordinimi me suportin IT në mirëmbajtjen dhe disponueshmërinë e sistemeve hardware dhe software.
 • Monitorimi i performancës së Sistemimeve si dhe proçesin backup të Sistemeve.

Kualifikimet

Kualifikimet dhe Kerkesat 

 • Diplomë Universitare në Informatikë, Informatikë Ekonomike, Inxhinieri Elektronike, Shkenca Kompjuterike apo ekuivalente me to;
 • Mbi 5 vite përvojë pune në sektor te ngjashëm;
 • Të paktën 3 vjet përvojë pune në nivel menaxherial.
 • Perdorimi shume i mire i Gjuhës Angleze; avantazh njohja e një gjuhe te dyte te BE-se
 • Aftësi organizative dhe menaxhuese;
 • Aftësi analitike dhe të komunikimit;
 • Aftësi për të identifikuar dhe qartësuar çështje dhe për të dhënë mendime alternative të mbështetura në përvojën profesionale
 • Njohes shume i mire i programit Dynamic 3659.
 • Te jete i disponueshme per te levizur ne tregjet e eksportit ne te cilat kompania operon.

Personat e interesuar, mund të dërgojnë Cv në adresën hr@eurolab.com.al
Në subjekt të e-mailit te vendoset pozicioni i punes per te cilin aplikohet. Vetem kandidatet qe plotesojne kriteret do te kontaktohen nga kompania.

Job Detail
 • Career LevelOthers
 • Experience5 Years
 • GenderBoth
 • INDUSTRYIT
 • QualificationHigh School
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.