Shef/e finance

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Punajuaj
 • Post Date: November 19, 2021
 • Applications 0
 • Views 76
Job Overview

Alegria eshte ne kerkim te nje Shef/e finance  me profilin si meposhte:

Detyrat

 • Përgatitja e raporteve financiare në menyrë periodike mujore, dhe vjetore. Të mbikqyrë dhe të mbajë nën kontroll tërsinë e sistemit financiar/kontabël të shoqërisë;
 • Të mbikqyrë në vazhdimësi dhe me përpikmëri proceset financiare, të kryej analiza/kontrolle të rregullta të faturimeve & pagesave të klienteve duke evidentuar klientët me probleme në likuidime
 • Të mbikqyrë dhe te regjistroje fatura shitje dhe blerje per shpenzime dhe të ardhura.
 •  Të mbikqyrë veprimet e magazinave dhe  rakordimet në lidhje me levizjet e materialeve.
 • Kontrolli detajuar i shpenzimeve & të ardhurave mujore të realizuara.
 • Rakordime me bankat, balancat e llogarive mujore, kontrolli dhe regjistrime të transaksioneve bankare në kontabilitet.
 • Ndjekja e detyrimeve të furnitorëve dhe klientëve.
 • Të krijojë dhe të mbaj nën kontroll procedurat e hedhjes së të dhënave në programin kontabël;
 • Të kryejë rakordime periodike me klientë/furnitorë dhe të ndjekë në vazhdimësi likujdimin e detyrimeve

Kualifikimet

 • Të ketë mbaruar fakultetin Ekonomik: Dega Financë, Kontabilitet.
 • Të ketë eksperience pune ne pozicione te ngjashme
 • Të njohë shumë mirë programin e Alpha Web
 • Të jetë i/e disponueshem per pune me ngarkese mbi orarin

Info shtese:

 • Adresa e punes: Perballe TEG.
 • Orari 8.30-17.00.
 • Transporti per ne pune kryhet nga kompania.

ALEGRIA FOOD
Traditional Albanian Products, Nuts & Legumes

Dergoni CV ne adresen email : info@alegria.com.al

Job Detail
 • Offerd Salary0- £15,000
 • Career LevelManager
 • Experience2 Years
 • GenderBoth
 • INDUSTRYFinance
 • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.