Shites

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Punajuaj
  • Post Date: November 10, 2021
  • Applications 0
  • Views 86
Job Overview

Përgjegjësitë Kryesore:

Te komunikoje dhe sherbeje klienteve sipas standarteve te kompanise
Te realizoje objektivin mujor individual dhe ne grup te shitjeve duke arritur ne menyre te vazhdueshme objektivat e vendosura nga departamenti i shitjeve;
Pergjegjes per mirembajtjen, organizimin dhe pozicionimin e produkteve ne sektorin e tij;
Te kete njohuri dhe te monitoroje stokun e produkteve ne sektorin e tij;
Te menaxhoje ankesat dhe komentet e klienteve sipas standarteve te kompanise;
Te ndjeke dhe te zbatoje procedurat e shitjes;
Te informoje klientin lidhur me cmimet e produktit dhe menyren e mundshme te pageses;
Te informoje klientin lidhur me gamën e produkteve të ofruara dhe demostron apo shpjegon përdorimin dhe funksionimin e produktit për shitje;
Keshillon klientin per perdorimin dhe kujdesin lidhur me produktin perkates
Komunikon ne menyre profesionale me klientet dhe koleget;
Sigurohet qe klientet te marrin nje sherbim te shpejte dhe cilesor;
Punëdhënësi mund t’i caktojë punëmarrësit edhe detyra të tjera, të bazuar në nevojat e kompanisë;

Eksperienca profesionale:

Të ketë përfunduar arsimin e detyruar;
Të ketë eksperiencë pune të ngjashme minilaisht 1 vit
Të jetë mbi 18 vjeç;

Kërkesat e pozicionit:

Aftësi shumë të mira komunikimi;
Te njohë dhe të zbatojë kodin e etikes dhe të sillet në mënyrë profesionale.
Njohja e gjuhëve të huaja përbën avantazh.

Personat e interesuar mund te dergojne CV me foto ne adresen e ee-mail-it hr@gotech.al

Job Detail
  • Offerd Salary0- £15,000
  • Career LevelOthers
  • ExperienceLess than 1 Year
  • GenderMale
  • INDUSTRYManagement
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.