Shpërndarës

Punajuaj
  • Post Date: November 23, 2021
  • Apply Before: January 22, 2022
  • Applications 0
  • Views 2
Job Overview

Albaphoto SHPK kërkon të rekrutojë staf për pozicionin:  Shpërndarës
Paga e kenaqshme.

Të dhënat:
Pozicioni:  Shpërndarës
Vendndodhja: Tirana
Aplikimet mbyllen: 25.12.2021

Detyrat

-Përgjegjës për dorëzimin në kohë në destinacion të mallrave të porositura nga klienti;
-Bën shpërndarjen e produkteve/mallit nga magazina qendrore te klientët;
-Përgjegjës për inventarin e mallit të marrë në dorëzim nga magazina dhë për dëmtimin e mallit gjatë transportit.
-Përgjegjës për masat administrative shtetërore për shkelje të Kodit Rrugor.
-Mban pastër dhe miremban mjetin si dhe gjithë asetet në perdorim.
-Mirëmban mjetin nga ana teknike.

Kualifikimet

-Arsim i mesëm
-Eksperiencë si shofer mbi 3 vjet;
-Të jetë i pajisur me patente klasi B;
-Të ketë aftësi shumë të mira komunikimi.

 

Vendndodhja: Rr.Shkelqim FushaPallati Nr. 28 ,1090 Tirane Kontrata: Sipas Kodit te Punes dhe Afatgjate
P.s Vetem personat e perzgjedhur do kontaktohen.
Email: info@fujifilm.al

Job Detail
  • Offerd Salary0- £15,000
  • Career LevelOthers
  • Experience3 Years
  • GenderMale
  • INDUSTRYManagement
  • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.