Software Developer

Punajuaj
  • Post Date: January 9, 2022
  • Apply Before: May 10, 2022
  • Applications 0
  • Views 3
Job Overview

Instant.al ofron vend pune Software Developer

Përshkrimi i Punës
Zhvillon software, krijon dhe ekzekuton dizenjot për grupe të vogla të funksionaliteteve të reja. Bëhet pjesë e zhvillimit të grupeve të projekteve ose nën projekteve dhe te bëhet pjesë e ekipit të zbatimit për softwareve të zhvilluar.

Detyrat dhe Përgjegjësitë:
• Duhet të demonstrojë aftësi dhe të ketë përvojë të nevojshme për të zhvilluar softuer në të paktën dy nga gjuhët e mëposhtme të programimit:
SQL, HTML, JavaScript, PHP, ose gjuhë të tjera të zgjedhura.
• Paraqitja e ideve për përmirësimin e sistemit, duke përfshirë propozimet për kosto.
• Rishikimi i sistemeve aktuale.
• Ofron zgjidhje të besueshme për një sërë problemesh duke përdorur teknikat e duhura.
• Punon ngushtë me analistët, projektuesit dhe stafin.
• Prodhimi i specifikimeve të detajuara dhe shkrimi i kodit të softuerit
• Testimi i produktit në situata të kontrolluara, reale përpara se të shkoni drejtpërdrejt
• Përgatitja e manualeve të trajnimit për përdoruesit dhe stafin
• Mbajtja e sistemeve sapo të jenë në funksionim
• Të jetë aftë të organizojë dhe menaxhojë fluksin e punës si edhe të respektojë afatet.
• Aftësi në menaxhimin e faqes
• Kryen detyra të tjera sipas nevojës

Preferohet ato qe njohin Framework Laravel.

Dergoni Cv tuaj ne : granit@instant.al

Job Detail
  • Career LevelOthers
  • Experience2 Years
  • GenderBoth
  • INDUSTRYIT
  • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.