Specialist Dizajner

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Punajuaj
 • Post Date: December 1, 2021
 • Applications 0
 • Views 65
Job Overview

Specialist Dizajner

Detyrat

 • Mbledh informacionin statistikor të përgatitur nga specialistët e sektorëve të ndryshëm të INSTAT, për Censin e Popullsisë dhe Banesave.
 • Përpunon informacionin e mbledhur në programet përkatëse Excel dhe Word dhe e faqos materialin në programet specifike në Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe PageMaker (apo
  programe të tjera dizanjuese).
 • Kryen dizenjimin e kopertinave të publikimeve të Censit.
 • Përgatit materiale të ndryshme si ftesa, fletëpalosje, badge-et, infografikë të ndryshëm etj. që nevojiten për konferenca të ndryshme që organizon INSTAT, për Censin 2020.
 • Bën konvertimin me programet përkatëse të këtyre materialeve gati për print.
 • Siguron komunikimin dhe bashkëveprimin me përfaqesuesin e shtypshkronjës për çdo sqarim të mundshëm apo paqartësi nga ana e tyre.

Kualifikimet

 • te zoteroje diplome Universitare.
 • te kete eksperiencë pune ne profesion (dizajner)
 • preferohet te zoteroje certifikatë për grafik dizajner.
 • preferohet te kete njohuri në programet specifike që përdoren për dizajnim ( Adobe InDesign, Adobe Ilustrator, Photoshop, etj).

Informacione te tjera:Aftësi të tjera:
• Të jetë bashkëpunues;
• Të jetë i aftë të punojë në grup;
• Të jetë i aftë të menaxhojë situata të paparashikuara;
• Të këtë aftësi të ndërtojë marrëdhënie efektive të punës me stafin e projektit dhe partnerët;
• Të jetë kreativ dhe fleksibël gjatë performacës së tij;
• Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe prezantuese.

Aplikimi realizohet nëpërmjet faqest së Institutit të Statistikave në seksionin e vëndeve vakante për pozicionet me kontrata të përkohëshme.

Mund te aplikoni ketu: http://rekrutime.instat.gov.al/shpalljet/shfaq-te-perkohshem/1027 

Job Detail
 • Career LevelOthers
 • ExperienceLess than 1 Year
 • GenderBoth
 • INDUSTRYDesigning
 • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.