Specialist/e Burimeve Njerëzore

This job has been Expired
Punajuaj
 • Post Date: November 8, 2021
 • Apply Before: January 7, 2022
 • Applications 0
 • Views 11
Job Overview

Kompania “Coast To Coast shpk” është një kompani prestigjoze në tregun Shqiptar e cila operon në fushën e ndërtimit dhe kryesisht në ate të Hoteleri Turizmit.

Aktualisht kompania po zbaton disa projekte të rëndesishme në rrang vendi.

Detyrat

 • Identifikimi i burimeve të reja të kandidatëve nga databaza apo rrjetet sociale për rekrutim;
 • Krijon marrëdhenie me kompani te huaja për rekrutimin e shtetasve të huaj në Shqipëri;
 • Përgjegjëse për ruajtjen e dokumentacionit të nevojshëm;
 • Organizimi i intervistave dhe filtrimi i kandidatëve për pozicionet e hapura të punëve;
 • Përcaktimi i orareve të intervistave nëpërmjet postës elektronike dhe telefonit;
 • Plotësimi i dosjeve adiministrative të aplikantëve brenda afatit të percaktuar;
 • Përpilimi I kontatave të punës për punonjësit e kompanisë;
 • Përgjegjës për procedurat e njoftimit të pushimit dhe largimit nga puna;
 • Hartimi i dokumenteve të tjera ligjore si dhe cdo shkrese të nevojshme nga shoqëria;
 • Përgjegjës për krijimin e një ambienti të qetë në punë;
 • Përmbush të gjitha kërkesat ligjore (marrëdhëniet / inspektimet e zyrës së punës, dosjet e punonjësve, njoftime, etj);
 • Kryerjen e Aplikimeve në portal për shpalljen e nje vendi vakantë të kompanisë

Kualifikimet

 • Të ketë përfunduar studimet master, preferohet në profil Juridikë;
 • Të ketë eksperiencë në fushën Rekrutuese;
 • Njohuri shumë të mira të gjuhës Angleze;
 • Njohuri shumë të mira të paketës Microsoft Office;
 • Aftësi shumë të mira menaxhuese, koordinuese, organizuese dhe planifikuese;
 • Kërkohen indidvid energjik dhe të motivuar.

Të gjithë kandidatet e interesuar duhet të aplikojnë me CV-në e detajuar në Shqip me foto bashkëngjitur në:  hr@drymadesinn.al
Vetëm Kandidatet e përzgjedhur do të njoftohen për interviste .

Job Detail
 • Offerd Salary0- £15,000
 • Career LevelOthers
 • Experience3 Years
 • GenderFemale
 • INDUSTRYManagement
 • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.