Specialist Hardware IT

Punajuaj
  • Post Date: November 23, 2021
  • Apply Before: January 22, 2022
  • Applications 0
  • Views 5
Job Overview

Fondi BESA sh.a Institucion per Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin per vend te lire pune ne pozicionin SPECIALIST Hardware IT, per Zyren Qendrore.

Kualifikimet

• Arsim te larte ne deget Informatike, Inxhinjeri Kompjuterash;
• Te kene njohuri te mira te sistemeve te operimit Linux,Windows Server 2012 dhe versionet me pas;
• Te kene njohuri te mira ne sisteme Backup te te dhenave (Tape Server);
• Njohuri ne sherbimet baze te Active-Directory dhe mail client;
• Te kene njohuri te mira te sistemeve te operimit Windows 7,8,10 dhe troubleshooting te tyre;
• Te kene njohuri te mira ne sistemet e sigurise se te dhenave, si antivirus, etj.
• Te kene njohuri te mira Printera, Fotokopje dhe Skanera;
• Te kene njohuri te mira te rrjeteve mbi bazen e OSI model, switching, routing dhe wireless;
• Te kene aftesi te mira komunikuese ne pune dhe ne grup;
• Kualifikime te tjera ne fushen e teknologjise se informacionit;
• Preferohet te kene eksperience pune ne sektore te ngjashem, ne sistemin bankar e  financiar;
• Preferohet te kene leje per drejtim automjeti;
• Te mos jene larguar nga puna per masa disiplinore;
• Te kene njohuri te mira ne gjuhen e huaj anglisht.

Te gjithe kandidatet duhet te paraqesin dokumentet e meposhtme:
• Kerkese per punesim
• Curriculum Vitae
• Fotokopje te Diplomes Universitare te shoqeruar me liste notash
• Deshmi te ndryshme kualifikimi
• Reference pune nga punedhenesi i fundit
• Fotografi (1 cope)

Dokumentacioni i kerkuar te dergohet me email ne adresen tone zyrtare te Institucionit sa me poshte: – mfi@besa.org.al
Per çdo informacion tjeter mund te vizitoni faqen tone zyrtare ne internet www.fondibesa.com.

Job Detail
  • Offerd Salary0- £15,000
  • Career LevelOthers
  • Experience2 Years
  • GenderBoth
  • INDUSTRYDevelopment
  • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.