Specialist i Burimeve Njerezore

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Punajuaj
 • Post Date: December 3, 2021
 • Applications 0
 • Views 21
Job Overview

MEGATEK, hipermarketi më i madh i tipit “Do It Yourself” në Shqipëri, i cili ofron shitje me shumicë dhe pakicë, po kërkon të punësojë:

Koordinatore Trajnimesh Qëllimi i Pozicionit.

Menaxhon procesin e vlerësimit të performancës dhe procesin e trajnimit të punonjësve në kompani.

Detyrat

 • Ndihmon në procesin e vlerësimit të performancës duke respektuar proceduren e vlerësimit të performancës (në përfundim të periudhës së provës dhe në fund të vitit).
 • Vlerëson dhe rishikon performancën e punonjësve, duke u siguruar për një proces të drejtë të vlerësimit. Ndjekjen e procedurës së trajnimeve për çdo punonjës të ri në kompani.
 • Propozon ide te reja per te permiresuar proceset e burimeve njerezore.
 • Ndihmon në procesin e identifikimit te pozitave kyçe brenda kompanisë.
 • Në koordinim me departamentin e BNJ në bazë të të gjeturave që dalin nga vlerësimi i nevojave për trajnim të zëvendësuesve potencialë, identifikon trajnimet e nevojshme për ngritjen e kapaciteteve të tyre.

Kualifikimet

Kualifikimet dhe Aftësitë e Kërkuara:

Edukimi: Diplomë Universitare (Preferohet Administrim Biznes/Shkenca Sociale).

Eksperiencë pune: Të paktën 3 vite ekperiencë të mëparshme në pozicione të ngjashme.

Aftësitë:

 • Aftësi të shkëlqyera komunikuese.
 • Aftësi shumë të mira në zgjidhjen e problemeve dhe marrjen e vendimeve.
 • Aftësi për të menduar në mënyrë proaktive.
 • Aftësia për të ruajtuar informacionin konfidencial.
 • Ndjenjë përgjegjësie.
 • Aftësi për të punuar në ngarkesë.
 • Aftësi shumë të mira ndërpersonale dhe organizacionale.

Aftësi të tjera:

 • Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.
 • Njohuri shumë të mira kompjuterike.

Procedura e Aplikimit: Për të aplikuar për këtë pozicion, ju lutem dorëzoni dokumentet e më poshtë përmendura:

 • CV të detajuar
 • Letër Interesi tek Divizioni i burimeve njerëzore nëpërmjet njërës nga mënyrat si në vijim: Me e-mail: burimenjerezore@megateksa.com

Duke dërguar me postë në adresën e mëposhtme:

MEGATEK S.A Divizioni i Burimeve Njerëzore
Autostrada Tirane-Durrës km 7.
Tirana, Albania

Job Detail
 • Career LevelOthers
 • Experience3 Years
 • GenderFemale
 • INDUSTRYManagement
 • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.