Specialist i/e larte finance

Punajuaj
 • Post Date: January 11, 2022
 • Apply Before: May 12, 2022
 • Applications 0
 • Views 5
Job Overview

Ofrojme mundesi punesimi: Specialist i/e larte Finance

KEAD shpk, e themeluar qe prej vitit 1993, eshte lider ne tregun Shqiptar ne tregtimin me shumice dhe pakice te materialeve te punes dhe veglave te ndertimit.

Kompania jone kerkon te zgjeroj stafin ne Departamentin e Finances!

Detyrat

 • Monitoron faturat e shitjes dhe blerjes dhe nese jane ne perputhje me legjislacionin ne fuqi
 • Regjistron faturat e blerjes ne sistem
 • Kontrollon shpenzimet dhe te ardhurat e shoqerise dhe perpilon raporte mujore
 • Asiston ne pergatitjen e pasqyrave financiare mujore dhe vjetore
 • Ndjek situacionet e klienteve
 • Monitoron detyrimet e furnitoreve
 • Deklaron librat e shitjes, blerjes, tatimin ne burim dhe TVSH
 • Asiston ne pergatitjen e buxhetit dhe rishikimit te tij sipas afateve te percaktuara
 • Mban marredhenie me kliente dhe kryen rakordime te kartelave te klienteve Listepagesa
 • Monitoron levizjet e magazines
 • Te tjera detyra sipas kerkeses

Kualifikimet

Edukimi: Të ketë diplomë universitare në degën Financë ose/dhe Kontabilitet.

Kualifikime të tjera:

 • Të ketë jo më pak se 4 vite eksperiencë në pozicione të ngjashme;
 • Të ketë njohuri të mira të Standardeve Kombëtare të Kontabilitetit
 • Të jetë i aftë të punojë pa/ose me pak supervizim
 • Të ketë iniciativë, të jetë komunikues, të punojë mirë në grup
 • Të jetë i orientuar për të ndjekur problemet dhe për të arritur zgjidhjen përfundimtare
 • Të zotërojë mirë programet financiare
 • Njohës i mirë i Paketes Office
 • E preferueshme njohja e gjuhës angleze

Të gjithë kandidatet e interesuar janë të lutur të dorëzojnë CV-në në adresën: hr.kead@gmail.com

Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur për intervistë do të kontaktohen.
Në subjekt të e-mailit te vendoset pozicioni i punes per te cilin aplikohet. ë gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr 9887 për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”.

Job Detail
 • Career LevelOthers
 • Experience4 Years
 • GenderFemale
 • INDUSTRYFinance
 • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.