Specialist i Menaxhimit të Kontratës

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Punajuaj
 • Post Date: November 15, 2021
 • Applications 0
 • Views 34
Job Overview

Porsche Finance Group   (PFG AL)  shpall njoftim për pozicionin vakant të specialistit për Menaxhimin e Kontratës

Periudha e punësimit : 14 muaj  

Raporton pranë Drejtorit Lokal

Detyrat

 • Te angazhohet per mbledhjen dhe kontrollin cilësor të dokumentacionit, për aplikimet në proces, sipas procedurave të brendshme të PFG AL
 • Përgatitja e analizës financiare për aftesitë paguese të klientit sipas procedurave të brendshme të kompanisë
 • Është ne kontakt me strukturën e shitjes për statusin e procesit të aplikimit, dokumentacionin në lidhje me regjistrimin dhe dorëzimin e mjetit, kontratën dhe dorëzimin e dokumentave të tjerë sipas procedurave të brendshme të kompanisë
 • Përgatit, plotëson dhe menaxhon dokumentacionin e nevojshëm në dosjen e klientit  për  procesin e arkivimit
 • Ndjek të gjitha procedurat në lidhje me kërkesat e klientëve në mbyllje kontrate ose tjetërsim sipas procedurave të brendshme të kompanisë.
 • Monitoron, mirëmban dhe përditëson të dhënat e databazes së klientëve në  sistemet e brendshme të kompanisë
 • Identifikon dhe zgjidh cdo kërkesë ose  ankesë  të klientëve, duke bashkëpunuar edhe me struktura dhe departamente të tjera nëse është e nevojshme.
 • Ruajtja e niveleve të larta të konfidencialitetit dhe sigurimi i cilësisë në shërbimin e klientit

Kualifikimet

 • Diplomë Universiteti  në Ekonomi
 • Të ketë minimumi 4 vite eksperiencë në sektorin bankar në shërbimin me klientët.
 • T’u ofrojë shërbim cilësor klientëve.
 • Njohuri gjithëpërfshirëse për punën në sistemin bankar dhe financiar, duke përfshirë njohjen e rrezikut të kredisë,  politikave dhe rregulloreve të ndryshme, si dhe kuadrin ligjor.
 • Aftësi të shkëlqyera analitike, duke përfshirë aftësitë në MS Excel dhe përgatitjen e pasqyrave financiare për analizën financiare.
 • Aftësi shumë të mira në komunikimin me shkrim, njohuri verbale dhe jo-verbale në anglisht
 • Aftësi të shkëlqyera pune në grup
 • Aftësi shumë të mira organizative dhe punë të pavarur gjatë kryerjes së detyrës

Personat e interesuar mund të aplikojnë duke dërguar brenda datës 26.11.2021, dokumentat si më poshtë

 • Leter “Shprehje Interesi” për pozicionin (Anglisht)
 • CV (Anglisht)

Kontakt: info@porscheleasing.al

Vetëm kandidatet e përzgjedhur për intervistë do të kontaktohen.

Job Detail
 • Offerd Salary0- £15,000
 • Career LevelManager
 • Experience4 Years
 • GenderBoth
 • INDUSTRYManagement
 • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.