Specialist Inventari

This job has been Expired
Punajuaj
 • Post Date: November 7, 2021
 • Apply Before: May 6, 2022
 • Applications 0
 • Views 9
Job Overview

Përshkrimi

Rrjeti farmaceutik Ditë e Natë është duke kërkuar për Specialistë Inventaresh që do të kujdesen për mirëmbajtjen dhe organizimin e llogarive të inventarit, përgatitjen e analizave të kontrolleve dhe

rregullimet përkatese sipas procedurave.

Detyrat

 • Kryerja e inventareve fizike në njësitë e rrjetit;
 • Përgjegjësi për manaxhimin dhe ndjekjen e inventarizimeve të planifikuara;
 • Plotësimi dhe mirëmbajtja e procedurave të shkruara për të gjithë inventarizimet dhe korrigjimet e stokut në sistem;
 • Përgatitja e raporteve ditore për të kontrolluar zona kritike të stokut;
 • Zbatimi i procedurave mbi inventarizimin të percaktuara në përputhje me rregulloren e brendshme të financës;
 • Detyra të tjera që nevojiten/kërkohen nga supervizori përkatës.

Kualifikimet

 • Edukim në Financë-Kontabilitet;
 • Eksperiencë të mëparshme pune në këtë profil;
 • Aftësi shumë të mira analitike;
 • Aftësi shumë të shkëlqyera komunikuese;
 • Aftësi për të punuar ne grup;
 • Aftësi për të ruajtur konfidencialitetin;
 • Njohuri të mira të gjuhës angleze;
 • Njohuri shumë të mira të paketave Microsoft Office;
 • Njohuri shumë të mira të aplikimeve të programeve të Financës.

Të gjithë të interesuarit mund të dërgojnë CV-të e tyre në adresën e email-it: aplikime@ditenate.al

Job Detail
 • Offerd Salary0- £15,000
 • Career LevelOthers
 • Experience2 Years
 • GenderBoth
 • INDUSTRYFinance
 • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.