Specialist IT Audit

Punajuaj
  • Post Date: November 23, 2021
  • Apply Before: January 22, 2022
  • Applications 0
  • Views 4
Job Overview

 

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin Specialist IT Audit, pranë Departamentit të Auditit të Brëndshëm, për Zyrën Qëndrore:

Detyrat

• Të ofrojë aftësi të mira organizimi në ekspertë për zgjidhjen e problemeve dhe në trajtimin e situatave të vështira dhe për të zhvilluar zgjidhje;
• Të ofrojë aftësi të mira dhe bashkëpunuese për të punuar i pavarur dhe në grup;
• Të ofrojë aftësi të mira në menaxhimin e kohës për të arritur afatet dhe dhënë rezultatet maksimale;

Kualifikimet

• Arsim i lartë në fushën  Informatikë – Ekonomike;
• Eksperiencë të ngjashme në fushën e teknologjisë së informacionit dhe programimit në institucione financiare (microfinancë, bankë);
• Eksperiencë punë mbi 5 vjet në fushën e Informatikës ose Informatikë- Ekonomike;
• Aftësi të mira analitike dhe komunikuese për të kuptuar dhe zbatuar objektivat e institucionit në fushën e IT – së dhe biznësit;
• Njohuri të përgjithshme në përdorimin e sistemeve të operimit si Windows Server 2012 . LINIX, etj.
• Njohuri të përgjithshme në teknologjitë e rrjetit si LAN, MAN, WAN, router, switches,etj;
• Njohuri të mira në gjuhët e programimit C ++, C #, Java, PHP, NET ose
• Njohuri të mira në SQL server 2012/2014 dhe Oracle;

Të gjithë kandidatët duhet të paraqesin dokumentet e mëposhtme:

1. Kërkesë për punësim;
2. Curriculum Vitae;
3. Fotokopje të Diplomës Universitare të shoqëruar me listë notash;
4. Dëshmi të ndryshme kualifikimi;
5. Referencë pune nga punëdhënësi i fundit;
6. Fotografi (1 copë)

Dokumentacioni i kërkuar të dërgohet me email në adresën tonë zyrtare të Institucionit sa më poshtë:
– mfi@besa.org.al
Për çdo informacion tjetër mund të vizitoni faqën tonë zyrtarë në internet www.fondibesa.com.

Job Detail
  • Offerd Salary0- £15,000
  • Career LevelOthers
  • Experience5 Years
  • GenderBoth
  • INDUSTRYDevelopment
  • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.