Specialist per Sistemin Asycuda

Punajuaj
  • Post Date: December 29, 2021
  • Apply Before: May 27, 2022
  • Applications 0
  • Views 2
Job Overview

Eurolab Internacional Grup shpk, nje nder shoqerite lider ne fushen e importit dhe distribucionit ne Shqiperi, per shkak te zgjerimit te aktivitetit shpall pozicionin vakant: “Specialist per sistemin Asycuda”.

Detyrat

Detyrat dhe Përgjegjësite 
• Përpilimi i dokumentave të eksportit
• Hedhja e të dhënave në sistemin Doganor Asycuda
• Kontrolli i magazinës doganore
• Ndjekja e proçesit të Zhdoganimit për import-export
• Njohja e kodeve tarifore, Packing List, Invoice.

Kualifikimet

Kualifikimet dhe Kerkesat
• Të këtë përfunduar Arsimin e lartë Ekonomik, Juridik
• Të ketë mbi 2 vite eksperiencë pune si Agjent Doganor
• Të ketë njohuri shumë të mirë të Sistemit Doganor Asycuda
• Të ketë njohuri shumë të mira komunikimi në gjuhën angleze dhe italiane.
• Të ketë njohuri shumë të mira në përdorimin e paketës Ms.Office.

Personat e interesuar, mund të dërgojnë Cv në adresën hr@eurolab.com.al
Në subjekt të e-mailit te vendoset pozicioni i punes per te cilin aplikohet. Vetem kandidatet qe plotesojne kriteret do te kontaktohen nga kompania.

Job Detail
  • Career LevelOthers
  • Experience2 Years
  • GenderBoth
  • INDUSTRYManagement
  • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.