Specialist sistemit HVAC + Sistem Ventilimi

Punajuaj
 • Post Date: May 18, 2022
 • Apply Before: September 17, 2022
 • Applications 0
 • Views 17
Job Overview

Shoqeria 4A-M shpk me objekt veprimi në fushën e ndërtimit, projektimit edhe zbatimit kerkon te punesoje Specialist i sistemit HVAC / Sistemit te ventilimit.  

Detyrat

Specialist i Hidraulik eshte pergjegjes per ruajtjen dhe mirefunksionimi i te gjitha sistemeve HVAC + Sistemet e ventilimit  duke siguruar funksionalitetin e tyre, ruajtjen e cilesise dhe rritjen e eficences.

Kualifikimet

 • Preferohet të ketë specializime/certifikata të ndryshme në fushat e sistemeve HVAC / Sisitemit te ventilimit  .
 • Të kete eksperience në të njejtin profil pune .

 info@4a-m.al

Job Detail
 • Career LevelOthers
 • Experience2 Years
 • GenderBoth
 • INDUSTRYManagement
 • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.