Specialist Suport Helpdesk

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Punajuaj
 • Post Date: November 10, 2021
 • Applications 0
 • Views 38
Job Overview

Communication Progress Sh.p.k është në kërkim të një kandidati/e për pozicionin “Specialist Suport Helpdesk“, i/e cili/a do të jetë pjesë e njësisë Helpdesk.  

Detyrat

 • Pikë e parë kontakti në shërbim të klientëve për problematika të pajisjeve, sistemeve dhe shërbimeve ICT që kompania ofron.
 • Regjistrimi i ankesave dhe kërkesave të klientëve, klasifikimi dhe eskalimi drejt skuadrave përgjegjëse të suportit.
 • Përditësimi i statusit dhe ndjekja deri në zgjidhjen përfundimtare të ankesës/kërkesës.
 • Dokumentim të ankesave/kërkesave dhe përgatitje raportesh periodike, specifike si dhe atyre të SLA-ve.
 • Mbajtjen e klientëve të informuar në lidhje me statusin e ankesës/kërkesës.
 • Linjë e parë suporti për investigimin dhe diagnostikimin fillestar të problematikave, zgjidhjen e tyre ose eskalimin tek skuadrat e suportit të nivelit të dytë.
 • Monitorim dhe kontroll rutinë në pajisjet dhe sisteme ICT.
 • Kordinim dhe bashkëpunim brenda skuadrës për realizimin e aktivitetit ditor.
 • Detyra të tjera që lidhen me pozicionin e punës.

Kualifikimet

 • Diplomë Bachelor/Master Shkenca kompjuterike, apo të ngjashme të lidhura me TIK, ose diplomë e një shkolle të mesme me profil IT.
 • Njohuri në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit.
 • Të ketë aftësi në menaxhimin e kohës dhe prioritizimin e çështjeve dhe detyrave.
 • Të ketë aftësi komunikative dhe efikase për zgjidhjen e problemeve.

Të preferueshme:

 • Aftësi të mira të gjuhës Angleze, në lexim dhe shkrim.
 • Të jetë bashkëpunues dhe energjik.  

Benefite:

 • Paga te kënaqshme referuar standardeve të tregut.
 • Mundësi rritje profesionale dhe promovim në Specialist IT.
 • Ambjent energjik dhe bashkëpunues.

Ju ftojmë t’i bashkoheni ekipit tonë!
Nese jeni të interesuar për një sfidë të re në një kompani integratore, ne ju mirëpresim!
Aplikoni ne adresën tonë të email rekrutime@commprog.com.

Job Detail
 • Offerd Salary0- £15,000
 • Career LevelOthers
 • ExperienceLess than 1 Year
 • GenderBoth
 • INDUSTRYDevelopment
 • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.