Specialiste e Ankesave

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Punajuaj
 • Post Date: December 1, 2021
 • Applications 0
 • Views 28
Job Overview

MEGATEK, hipermarketi me i madh i tipit “Do It Yourself” ne Shqiperi. i cili ofron shitje me shumice dhe pakice, po kërkon te punesoje:
Specialiste e Ankesave

Detyrat

 • Investigon ankesen duke degjuar me vemendje raportimin e klientit duke u bazuar ne pershkrimin dhe dokumentacionin e lene dhe i jep zgjidhje vete kur eshte e mundur bazuar ne njohurite dhe aplikacionet qe disponon.
 • Bashkevepron me departamentet e perfshira ose pale te treta per zgjidhjen e ankeses brenda KPIs te vendosura.
 • Ndjek ankesen permes sistemit dhe kontakteve te drejtperdrejta me palet e perfshira deri ne mbylljen perfundimtare te saj.
 • Kontakton klientin per t’a informuar mbi zgjidhjen ose jo te ankeses.
 • Mban shenime ne sistem dhe raporton rastet kur klienti mbetet i pakenaqur.
 • Analizon ne baze ditore ankesat dhe informon SPV/Manager per rastet sensitive.
 • Monitoron ne baza ditore produktet qe jane ne pritje per tu riparuar te cilat jane afer perfundimit te afatit sipas procedurave perkatese duke bere komunikimet me departamentet perkatese.

Kualifikimet

 • Edukimi: Diplome Universitare
 • Eksperienca: Preferohet 1 vit ne pozicion te njejte

 

Aftesite e Kerkuara:

 • Te jete i gatshem dhe i afte te punoje ne grup.
 • Te pelqeje punen me njerezit dhe te jete entuziast.
 • Te jete i dobishem dhe i sjellshem.
 • Te paturit e nje paraqitje te denje eshte kerkese.
 • Te kete aftesi shume te mira komunikuese.

Procedura e Aplikimit:
Per te aplikuar per kete pozicion, ju lutem dorezoni dokumentet e poshte permendura:
1. CV te detajuar
2. Leter Interesi tek Divizioni i Burimeve Njerezore nepermjet njeres nga menyrat si ne vijim:
1. Me e-mail: burimenjerezore@megateksa.com
2. Duke derguar me poste ne adresen e meposhtme:
MEGATEK S.A
Divizioni i Burimeve Njerezore
Autostrada Tirane-Durres km 7.
Tirana, Albania

Job Detail
 • Career LevelOthers
 • ExperienceLess than 1 Year
 • GenderFemale
 • INDUSTRYManagement
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.