Specialiste e Burimeve Njerezore Junior

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Punajuaj
 • Post Date: December 3, 2021
 • Applications 0
 • Views 102
Job Overview

EUROLAB INTERNACIONAL GRUP, nje nder shoqerite lider ne fushen e importit dhe distribucionit ne Shqiperi, për shkak të zgjerimit të aktivitetit, shpall vakant pozicionin:  Specialist i Burimeve Njerezore-Junior

Detyrat

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Administron dokumentacionin e punonjësve, arshivon atë në dosjet përkatëse.
 • Përditëson databazën me të dhënat e punonjësve, dokumentacionin e tyre.
 • Koordinon trajnimet fillestare (Induction training) të punonjësve të rinj me departamentet e përfshira.
 • Publikon njoftimet e punës në faqet e punës on-line, cakton takimet për intervista me kandidatët e përzgjedhur.
 • Raporton periodikisht sipas formateve të brendshme të departamentit
 • Suporton departamentin në detyra të tjera të nevojshme.

Kualifikimet

Kualifikimet dhe Kërkesat

 • Të ketë përfunduar arsimin e lartë për shkenca sociale, juridike.
 • Të ketë rreth 2 vite eksperiencë pune në profesion.
 • Të ketë njohuri të mira të  legjislacionit të punës.
 • Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze të folur dhe të shkruar.
 • Të ketë aftësi koordinuese dhe të punës në grup.
 • Aftësi shumë të mira komunikimi verbal dhe të shkruar
 • Të jetë përdoruese shumë e mirë e paketës Microsoft Office

Mënyra e Aplikimit

Personat e interesuar, mund të dërgojnë aplikimet e tyre në adresën hr@eurolab.com.al

Ne subjekt te e-mailit te vendoset pozicioni i punes per te cilin aplikohet. Vetem kandidatet qe plotesojne kriteret do te kontaktohen nga kompania.

Të dhënat tuaja do të ruhen dhe përpunohen vetëm për qëllime rekrutimi, në mbështetje të legjislacionit në fuqi për mbrojten e të dhënave personale (Ligjit Nr. 9887 datë 10.03.2008 Për mbrojtjen e të dhënave Personale)

Job Detail
 • Career LevelOthers
 • Experience2 Years
 • GenderFemale
 • INDUSTRYManagement
 • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.