Specialiste Finance

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Punajuaj
 • Post Date: December 3, 2021
 • Applications 0
 • Views 84
Job Overview

Kompania ITE e cila meret me tregtimin dhe implementimin e materialeve elektrike kerkon te punesoje nje Specialiste Finance.

Detyrat

 • Mbajtja e te dhenave te sakta mbi transaksionet ditore,
 • Proceson fatura,
 • Kontrollon Faturat e Shitjes dhe Blerjes,
 • Regjistron depozitat dhe pagesat bankare,
 • Regjistron faturat shitje-blerje, deklarat doganore, arka, banka etj.
 • Regjistron llogarite e arketueshme dhe pagueshme,
 • Perditeson sistemet e brendshme me te dhenat financiare,
 • Ndjek dhe rakordon pagesat e furnitoreve/kliente/banka/arke.
 • Arkivon dokumentacionin fizik mujor,
 • Cdo detyre tjeter qe i pershtatet pozicionit te punes.

Kualifikimet

 • Diplomuar ne Fakultetin Ekonomik, Dega Finance- Kontabilitet,
 • Te kete te pakten 2-3 vite eksperience ne Finance,
 • Njohuri te mira te paketes MS Office (Excel eshte i domosdoshem).
 • Njohuri mbi programin financiar Financa 5.
 • Te zoteroje mire gjuhen Angleze.
 • Te kete aftesi te mira komunikuese.
 • Te kete aftesi te mira analitike, saktesi ne kryerjen e detyrave,
 • E afte te punoje ne menyre te pavarur,
 • Etike pune dhe perpikmeri.

Te interesuarit te dergojne CV  e tyre prane Departamentit te Burimeve Njerezore me email: ehallvaxhiu@itegrup.al

Job Detail
 • Career LevelOthers
 • Experience2 Years
 • GenderFemale
 • INDUSTRYFinance
 • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.