Specialiste Logjistike per Blerje

Punajuaj
 • Post Date: March 29, 2022
 • Apply Before: August 28, 2022
 • Applications 0
 • Views 0
Job Overview

ITD Shpk, kërkon të punësojë:   Specialiste Logjistike per Blerje
Përshkrimi i postit: Specialist i logjistikës për blerjet është punonjësi që mban marredheniet me furnitoret e kompanise qe ne momentin e procesimit te porosise dhe deri ne mberritjen e mallit ne destinacion.

Detyrat

 • Kryen te gjitha proceset logjistike të eksport–importit të produkteve.
 • Organizon transportin e mallit deri ne destinacion bazuar ne incoterms perkates.
 • Procedon me sigurimin e mallit ne transport.
 • Mban marredheniet me agjentin doganor dhe zyrat doganore/pikat e tranzitit per importin/exportin e mallit.
 • Pergatit dokumentacionin përkatës per import/export me të gjithë elementet e tij duke ja derguar agjentit doganor.
 • Bën procesimin e claimeve dhe ndjekjen deri në përfundim të tyre.
 • Regjistron ne sistemin e brendshem te kompanise te gjitha porositë,
 • Fletëhyrjet, kostot shtese me të gjithë elementët e domosdoshëm, si kushtet e pagesës, koha e lëvrimit, etj, si dhe përditëson informacionet.

Kualifikimet

 • Të ketë përfunduar studimet e larta. (të preferueshme shkencat ekzakte; Matematikë, Fizikë, etj.).
 • Të ketë njohuri shumë të mira rreth programeve bazë kompjuterike (word, excel, etj.).
 • Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze (shkrim dhe komunikim).
 • Të ketë aftësi shumë të mira organizative.
 • Të ketë aftësi të përballojë ngarkesë pune.

Për të aplikuar ju lutem dërgoni CV-të dhe dokumente të tjera që vërtetojnë kualifikimet tuaja në adresën e_mail: humanresources@infosoftgroup.com.al

Job Detail
 • Career LevelOthers
 • Experience2 Years
 • GenderFemale
 • INDUSTRYManagement
 • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.