Specialiste ne suportin e shitjeve

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Punajuaj
 • Post Date: December 10, 2021
 • Applications 0
 • Views 72
Job Overview

Aiba Kompani sh.a shpall vakant pozicionin “Specialiste ne suportin e shitjeve”

Misioni:
Siguron suportin e forces shitese ne terren nepermjet koordinimit te punes/ kerkesave te tyre me departamentet e tjera te kompanise.
Siguron raporte te monitorimit te performances dhe aktivitetit te shitjeve nepermjet programeve financiare dhe atyre te shitjeve.

Përgjegjësitë Kryesore:

 • Mundeson perditesimin e te dhenave te klienteve ne sistemet financiare dhe ato te Shitjeve.
 • Manaxhon ne nivel operacional marredhenien e Departamentit te Shitjes me strukturat e kompanise
 • Mban komunikim te vazhdueshem me stafin e shitjeve ne terren per problematikat dhe kerkesat e tyre.
 • Ben ndryshimet e cmimeve ne systemet financiare dhe ato te shitjes me aprovim paraprak.
 • Monitoron nepermjet sistemit dhe raporton cdo dite tek eprori levizjet dhe zbatimin e planit te punes te stafit te shitjeve.
 • Siguron ne cdo kohe te dhena/ raporte qe lidhen me aktivitetin e shitjeve nga programet financiare dhe ato te shitjes.
 • Perditeson planet e levizjeve te Shitjes ne system, sipas te dhenave te derguara nga forca shitese.
 • Shqyrton cdo ankese te klienteve dhe e dergon per zgjidhje ne departamentet perkatese duke I kthyer me pas pergjigje klientit.
 • Kontakton me klientet per te marre opinionin/ sugjerimin/ kerkesat e tyre per permiresim.

Kualifikimet arsimore, profesionale, shkathtesite kyçe, aftesite dhe pervoja:

 • Arsim Universitar (Administrim & Financ );
 • Eksperience pune 3 Vjeçare ne pozicione te ngjashme;
 • I certifikuar sipas kerkesave profesionale te postit;
 • Shkathtesi te avancuara analitike, strategjike, planifikuese, organizative, mbikeqyrese dhe keshilluese;
 • Shkathtesi profesionale ne te shkruar dhe komunikim verbal,
 • Njohje e avancuar e MS Office (Excel; Word; Outlook; PowerPoint) Financ 5.
 • Aftesi per te mbajtur nivel te larte te konfidencialitetit;
 • Patent Shoferi kategorine “B”

 

Te interesuarit mund te dergojne CV e tyre brenda dates 15/10/2021 ne adresen HR@aiba.al

Faleminderit.

Job Detail
 • Career LevelOthers
 • Experience3 Years
 • GenderFemale
 • INDUSTRYFinance
 • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.