Supervizor Shitje Horeca

Punajuaj
 • Post Date: January 10, 2022
 • Apply Before: May 11, 2022
 • Applications 0
 • Views 4
Job Overview

EUROLAB INTERNACIONAL GRUP shpk, nje nder shoqerite lider ne fushen e importit dhe distribucionit ne Shqiperi, shpall vakant pozicionin: Supervizor Shitje Horeca per Zonen Tiranë-Durrës

Detyrat

 • Menaxhimi i nje zone te caktuar dhe i nje numri agjentesh Pre-Seller.
 • Shitjet ne klientet e medhenj, zgjerimi i tregut dhe rritja e nivelit te shitjeve sipas objektivave.
 • Ndjekja e porosive ne çdo hallke deri ne mbylljen e proçesit.
 • Planifikimi dhe koordinimi i shitjeve sipas strategjise te kompanise;
 • Bashkepunimi me Departamentin e Marketingut per implementimin e strategjive te duhura per arritjen e objektivave;
 • Zhvillimi dhe ruajtja e marredhenieve me klientet;
 • Rekrutimi dhe rritja e vazhdueshme e numrit te klienteve;
 • Pergatitja e raportimeve periodike;
 • Informimi ne menyre te vazhdueshme mbi zhvillimet dhe ecurite e tregut vendas.

Kualifikimet

 • Te kete perfunduar studimet e larta, preferohet Fakulteti Ekonomik;
 • Pervoje ne pozicione te ngjashme mbi 3 vjet, preferohet eksperience ne FMCG;
 • Njohuri ne perdorimin e programeve financiare & Paketes Office;
 • Aftesi te spikatura komunikimi dhe menaxheriale;
 • Njohuri te mira te gjuhes angleze.

Te interesuarit mund te dergojne CV ne adresen hr@eurolab.com.al

Ne subjekt te e-mailit duhet shenuar pozicioni per te cilin aplikohet.
Vetem kandidatet qe plotesojne kriteret do te kontaktohen.

Të dhënat tuaja do të ruhen dhe përpunohen vetëm për qëllime rekrutimi, në mbështetje të legjislacionit në fuqi për mbrojten e të dhënave personale Ligjit (Nr. 9887 datë 10.03.2008) Për mbrojtjen e të dhënave Personale.  

Job Detail
 • Career LevelOthers
 • Experience3 Years
 • GenderBoth
 • INDUSTRYFinance
 • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.