DBA PRO S.p.A. shoqeri ICT e kontrolluar nga DBA Group SPA zhvillon platforma softuerike ne mbeshtetje te inxhinierisë,
te projekteve dhe asset management, te sigurise dhe te kontrollit ne automatizimit industrial;
zbaton zgjidhje për automatizimin e proceseve që lidhen me menaxhimin e ciklit jetësor dhe funksionimin e rrjeteve infrastrukturore teknologjike,
logjistike, rrugore – autostradale dhe ofron shërbime konsulence të Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit për menaxhimin e veprave dhe infrastrukturave.

Departamenti
: ICT
Pozicioni: APPLICATION SUPPORT ASSISTANT

Personi i kërkuar, pjese e team te Application Assistant, do të kujdeset për menaxhimin dhe zgjidhjen e ticket të hapura nga klienti, duke raportuar drejtpërdrejt te Menaxheri i Shërbimit.
Ekipi i Asistentit të Aplikimit menaxhon të gjitha nivelet e asistencës, nga niveli i parë deri në nivelin e tretë.
Në lidhje me vjetërsinë e tij, Asistenti do të duhet të përpunojë ticket që i janë caktuar nga Menaxheri i Shërbimit në mënyrë të pavarur
ose sipas kompleksitetit duke u ndërlidhur me ekipin funksional dhe/ose të zhvillimit, në përputhje me praktikat më të mira të përbashkëta.

Kualifikimet dhe kërkesat

• Diplomë Bachelor në Informatike ose ekuivalente.
• 1 vit eksperience pune në zhvillimin softuerit të fituar mundësisht në sektorin e zhvillimit të web
• Përvojë e dëshmuar me përdorimin e MS SQL Server
• Njohuri bazë të gjuhëve Java dhe Javascript
• Dinamizëm dhe aftësi për të punuar në ekip dhe sipas objektivave
• Aftësi të forta për zgjidhjen e problemeve, përcaktimin e problemeve, përshtatjen, fleksibilitetin dhe autonominë
• Duhet të jetë në gjendje të përballojë situata stresuese
• Te kryeje punen me standarde të larta cilësie dhe saktësie

Shënime
Ju lutemi, dërgoni aplikimin tuaj të plotë duke përfshirë një letër motivimi dhe CV- në, tek adresa: office@brahimajferizajlaw.albrahimaj.law@gmail.com