Technical Manager

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Punajuaj
 • Post Date: December 7, 2021
 • Applications 0
 • Views 49
Job Overview

The Role’s primary responsibility is to contribute and support the Operational Strategic Planning by proposing maintenance and investment programs to ensure the functionality of production lines, increase efficiency to achieve the production objectives and cost reduction.

Detyrat

 • Optimal management of projects from the lay-out plan, start-up of new machineries as well as coordination of new equipment acquisition, by paying attention on deadlines, costs and quality of work.
 • Study and analyze technical solutions to increase synergy between different projects.
 • Evaluate the production lines’ current situation, fully coordinating the technical aspect of the production process, and propose maintenance budget as well as new investments to guarantee the achievement of objectives.
 • Analyze maintenance costs for machineries.
 • Responsible for the conservation and the rational use of energy, preventive actions, procedures and anything else needed to promote the rational use of energy.
 • Identify hazards, prepare risk assessment and adopt preventive actions in close collaboration with the department head.
 • Actively participate in the updating of the preventive measures in relation to organizational and production changes, developments of prevention techniques and changes of the relevant statutory provisions regarding safety and the environment.

Kualifikimet

 • University Degree in Electric/Electronic Engineering.
 • Min 4 years of experience, preferably in production.
 • Experience in administration of production and maintenance.
 • Experience in management of projects with large budget; use of energy in maintenance and planning operations.
 • Able to coordinate different functions, project management and achieve results.
 • High operational skills. Good communication skills.
 • Fluent in English and/or Italian language.
 • Good computer skills – MSOffice and engineering software, preferable CAD.

 

The professionals interested in this position should send a cover letter – stating the position you are applying for, and a comprehensive CV in English to: hr@cocacola.al.

 

Only the candidates that meet all the criteria will be contacted.  Coca-Cola Bottling Shqipëria sh.p.k promotes Equal Opportunities .                                                                                                                                                                                                                                          .
  Të nderuar aplikantë: Nëse na drejtoheni përmes e-mail për të derguar CV-në tuaj me qëllim aplikimin për pozicione të reja pune pranë CCBS, jeni të lutur të shtoni në CV-në ose e-mailin tuaj deklaratën e mëposhtme:   “Jap pëlqimin dhe autorizoj CCBS të përpunojë të dhënat e mia personale të pranishme në CV në përputhje me Ligjin 9887, datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, i ndryshuar, me qëllim rekrutimi”.     Ju bëjmë me dije se në mungesë të këtij autorizimi, aplikimi Juaj nuk do të merret në konsideratë, por do të skualifikohet dhe fshihet menjëherë.   Nëse keni pyetje në lidhje me këtë Autorizimin ose dëshironi informata shtesë në lidhje me mënyrën e mbrojtjes së të dhënave tuaja personale, mund të kontaktoni personin përgjegjës pranë CCBS në numrin e telefonit 0682019291.   CCBS informon kandidatët se të dhënat personale të mbledhura përmes portalit online duapune.com, për pozicione të lira pune, se të dhënat e tyre personale të pranishme në CV,  do të trajtohen në përputhje me Ligjin 9887, datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, i ndryshuar”;   CCBS do të ruajë në mënyrë konfidenciale  dhe nuk do  të tranferojë CV-të e kandidatëve që aplikojnë për pozicione të lira tek ndonjë palë e tretë ose të përdorë për ndonjë qëllim tjetër përveç atij të rekrutimit. Në rast se kandidatët nuk do të përzgjidhen për intervistë, CV-të e dërguara prej tyre do të fshihen dhe shkatërrohen sipas ligjit në fuqi, maksimumi 5 ditë pune nga data e mbylljes së njoftimit, duke mos lejuar humbjen, ndryshimin, përhapjen e pa-autorizuar ose ndërhyrjen te të dhënat personale të transmetuara, ruajtura apo përpunuara. CCBS do të përpunojë të dhënat personale vetëm në masën dhe mënyrën e nevojshme që përcaktojnë kërkesat e punës, ose në përputhje me kërkesat e parashikuara nga legjislacioni Shqiptar.   CCBS mbron të dhënat tuaja personale me teknologji më bashkëkohore të IT-së dhe me sisteme të mbrojtjes fizike. Në përputhje me kuadrin ligjor ne fuqi, Kandidati gëzon të drejtën që në çdo moment, nëpërmjet një kërkese pranë CCBS në adresën hr@cocacola.al, Ju keni të drejtë që të aksesoni këto të dhena si dhe të kërkoni fshirjen apo korrigjimin e tyre. Tërheqja e pëlqimit nuk ndikon në ligjshmërinë e përpunimit, i cili është bazuar në pëlqimin e dhënë me dërdimin e CV-së pranë CCBS përpara tërheqjes së tij.

Job Detail
 • Career LevelManager
 • Experience4 Years
 • GenderBoth
 • INDUSTRYManagement
 • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.