Teknik Elektrik

Punajuaj
 • Post Date: January 12, 2022
 • Apply Before: May 13, 2022
 • Applications 0
 • Views 5
Job Overview

Teoren prej 15 vitesh, operon në tregun Shqiptar me tregëtimin dhe shërbimin në sektorët Elektrik, Ndricim, Hidroteknik, Hidrosanitar, HVAC, Trajtim Uji etj.
Për nevojat e kompanisë kërkon të rekrutojë personel sipas profileve të meposhtme: TEKNIK ELEKTRIK

Detyrat

Përgjegjësitë kryesore:

 • Instalim sherbim dhe kontroll i produkteve, sistemeve apo impianteve të ndryshme në këtë profil.
 • Evidentim i defekteve gjatë sherbimeve dhe ndërhyrje për riparimin e menjëhershëm.
 • Verifikim dhe ekzekutim i projekteve zbatuese.
 • Ekzekutim i programit të mirëmbajtjes dhe shërbimit në pajisje.
 • Ndjekje e proçedurave të përcaktuara dhe plotësim i dokumentacionit teknik.

Kualifikimet

Aftësitë dhe kualifikimet:

 • Diploma e Shkollës së Mesme Profesionale, dega Elektrike, ose trajnim professional i certifikuar për Teknik Elektrik
 • Minimum 2 vjet eksperiencë në instalime dhe mirembajtje të sistemeve elektrike 1 apo 3 fazore, Pajisjeve Eletrike, Elektroshtepiake, Automatizim, HVAC apo Industriale.
 • Njohuri në përdorimin e kodeve elektrike kombëtare.
 • Aftësi për të diagnostifikuar me saktësi e shpejtësi defektet dhe riparimin e tyre në kohë.
 • Njohuri të mira të proçesit dhe të linjave.
 • Aftësi leximi dhe kuptimi i manualeve teknike të produkteve.
 • Njohja e rregullave të sigurimit Teknik.
 • Aftesi të punës individuale dhe në grup.
 • Komunikues i mire dhe dëgjues i vëmendshem.
 • Njohja dhe përdorimi në nivelin bazë të kompjuterit dhe paketës Microsoft Office.
 • Preferohet të zotërojë aftesi në drejtimin e mjetit dhe patentë të kategorisë B.
 • Kompania ofron trajnim dhe zhvillim të brendshëm profesional, duke u integruar dhe përditësuar me të rejat teknologjike të kohës.

Kandidatёt duhet tё dёrgojnё CV duke specifikuar pozicionin nё subjekt ne emailin: contact@teoren.al
Vetёm kandidatёt e pёrzgjedhur do tё kontaktohen.

Job Detail
 • Career LevelOthers
 • Experience2 Years
 • GenderMale
 • INDUSTRYManagement
 • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.