Teknik Elektrik

Punajuaj
 • Post Date: December 29, 2021
 • Apply Before: May 27, 2022
 • Applications 0
 • Views 0
Job Overview

Elektricisti është përgjegjës për funksionimin e pajisjeve dhe programeve të mirëmbajtjes së linjave, në përputhje me specifikimet e pajisjeve dhe përputhshmërinë me standardet e cilësisë së CCBS. Pozicioni gjithashtu është përgjegjës për realizimin e detyrave të mirëmbajtjes të përcaktuara në standardet e sigurisë dhe produktivitetit.

Detyrat

 • Kontroll dhe aktivizim i impianteve ndihmëse në fillim të çdo turni.
 • Ekzaminim i difekteve gjatë procesit prodhues dhe ndërhyrje për riparimin e menjëhershëm.
 • Plotësim i formularit të nderhyrjes pas mbylljes së difektit.
 • Ekzekutim i programit të mirëmbajtjes parandaluese në pajisje.
 • Kryerje të kontrollit të pajisjeve sipas frekuencave të përcaktuara në procedurat e aprovuara.

Kualifikimet

 • Diploma e Shkollës së Mesme Profesionale, dega Elektrike; ka avantazh Diploma e Shkollës së Lartë në Inxhinieri Elektrike/Elektronike.
 • Minimum 6-12 muaj eksperiencë në mirembajtjen e linjave të prodhimit, preferohet në industri pijesh.
 • Njohuri për përdorimin e kodeve elektrike kombëtare.
 • Aftësi për të diagnostifikuar me saktësi e shpejtësi difektet dhe riparimin e tyre në kohë.
 • Njohuri të mira të procesit dhe të linjave.
 • Njohja dhe përdorimi i manualeve të makinerive.
 • Njohja e rregullave të sigurimit teknik dhe GMP (good production method).
 • Njohjuri mbi funksionimin e PLC, aplikacioneve softëare teknike.
 • Njohja dhe përdorimi i Microsoft Office.

 

Të interesuarit duhet të dërgojnë një kërkesë për punësim ku të specifikohet kërkesa për pozicionin e punës dhe një kopje të CV në adresen e-mail: hr@cocacola.al


Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret do të kontaktohen.
Coca-Cola Bottling Shqiperia sh.p.k promovon Shanset e Barabarta.
  

Job Detail
 • Career LevelOthers
 • ExperienceLess than 1 Year
 • GenderMale
 • INDUSTRYManagement
 • QualificationCertificate
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.