Teknik Fibre Optike

Punajuaj
  • Post Date: December 29, 2021
  • Apply Before: May 27, 2022
  • Applications 0
  • Views 2
Job Overview

Kerkohet Teknik Fiber Optike per ISP. Detyrat perfshijne: instalime te reja, mirembajtje klientesh fundore te klienteve me fiber optike

Detyrat

Detyrat dhe pergjegjesite:
*   Ngjitjen (splicing) te fibres optike, testimin e tyre.
*   Identifikon demtimet dhe ben te mundur riparimin e tyre.
*   Raporton dhe propozon per zgjidhje perfundimtare te problemeve.
*   Kryen inspektime dhe kontrolle te infrastruktures dhe rrjetit te fibres optike.
*   Kryen raportim dhe dorezimin e dokumentacionit pas perfundimit te punes.
*   Kryen mirembajtjen dhe azhornimin e dokumentacionit te projektit.
*   Ploteson raportet ditore te punes.
*   Raporton tek Menaxheri i Departamentit.
*   Nen drejtimin e drejtuesit teknie, kane pergjegjesine per koordinimin e perditshem te zbatimit te rregullores se sigurimit teknik.
*   Sigurohet qe rregullorja e sigurimit teknik te zbatohet rigorozisht.

Kualifikimet

Eksperience e kerkuara:
*   1 vit eksperience ne ngjitjet e fibres optike.
*   Njohuri te paisjeve matese dhe ngjitese (OTDR, Fusion Splicing, Power Meter) Njohurite dhe aftesite e kerkuara:
*   Aftesi shume te mira me punime me fibra optike, pergatitje xhuntosh, panelesh dhe kabinetesh optike.
*   Aftesi shume te mira ne matjet e rrjetit optik dhe identifikimin e problematikave ne rrjet.
*   Te jete i afte te interpretoje projektet e fibres optike.
*   Te jete i afte per te punuar ne grup dhe per te organizuar punet e grupit.
*   Arsimimi preferohet i mesem ose i larte.
*   Leje drejtimi automjeti te vlefshme.
*   Gatishmëri për të punuar jashtë orarit, fundjavave, ose në raste emergjente.

Email aplikimi: info@itirana.com

Job Detail
  • Career LevelOthers
  • ExperienceLess than 1 Year
  • GenderMale
  • INDUSTRYManagement
  • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.