Teknik HVAC

Punajuaj
 • Post Date: January 12, 2022
 • Apply Before: May 13, 2022
 • Applications 0
 • Views 3
Job Overview

TEKNIK HVAC
Pranё zyrёs sё kompanisё shpallet vakant 1 vend pune, pozicion full time.

Detyrat

Përgjegjësitë kryesore:

 • Instalim shërbim dhe kontroll i produkteve, sistemeve apo impianteve të ndryshme HVAC.
 • Evidentim i defekteve gjatë shërbimeve dhe ndërhyrje për riparimin e menjëhershëm.
 • Verifikim dhe ekzekutim i projekteve zbatuese.
 • Ekzekutim i programit të mirëmbajtjes dhe shërbimit në pajisje.
 • Ndjekje e procedurave të përcaktuara dhe plotësimi dokumentacionit teknik.

Kualifikimet

Aftësitë dhe kualifikimet:

 • Diploma e Shkollës së Mesme Profesionale, dega Elektrike, Hidroteknike, ose trajnim professional i certifikuar për Teknik Elektrik, Hidroteknik apo i ngjashëm
 • Minimum 2 vjet eksperiencë në instalime dhe mirembajtjen e sistemeve HVAC.
 • Njohuri për zgjedhjet e ndryshme në këto sisteme.
 • Aftësi për të diagnostifikuar me saktësi e shpejtësi defektet dhe riparimin e tyre në kohë.
 • Aftësi leximi dhe kuptimi i manualeve teknike të produkteve
 • Njohja e rregullave të sigurimit Teknik.
 • Aftesi të punës individuale dhe në grup.
 • Komunikues i mirë dhe dëgjues i vëmendshëm.
 • Njohja dhe përdorimi në nivelin bazë të kompjuterit dhe paketës Microsoft Office.
 • Preferohet të zotëroje aftësi në drejtimin e mjetit dhe patentë të kategorisë B.
 • Kompania ofron trajnim dhe zhvillim të brendshëm professional, duke u integruar dhe përditesuar me të rejat teknologjike të kohës.

Kandidatёt duhet tё dёrgojnё CV duke specifikuar pozicionin ne subjekt ne emailin: contact@teoren.al
Vetёm kandidatёt e pёrzgjedhur do tё kontaktohen.

Job Detail
 • Career LevelOthers
 • Experience2 Years
 • GenderMale
 • INDUSTRYManagement
 • QualificationHigh School
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.