Teknik i larte laboratori mjeksor

Punajuaj
  • Post Date: November 15, 2021
  • Apply Before: January 14, 2022
  • Applications 0
  • Views 7
Job Overview

 

Pozicion vakant për profesionin Teknik Laboratori Mjekesor.

Kërkesat e pozicionit të punës:

Kandidatët/tet duhet të kenë përfunduar ciklin e studimeve Bachelor në Teknik të Lartë Laboratori dhe të jenë të pajisur me Licensë për Ushtrimin e Profesionit.
Duhet të zotërojnë njohuri të mira të gjuhës angleze dhe aftësi kompjuterike.
Do të kenë përparësi ata/o kandidatë/e që kanë kryer edhe ciklin e studimeve Master Shkencor ose Profesional dhe kanë eksperiencë në fushën e kërkuar.
Për të shprehur interesin tuaj lutemi dërgoni një e-mail me subjekt “Kandidaturë për pozicionin Teknik Laboratori”.

Stafi përgjegjës do të kontakojë të kualifikuarit për intervistë.

Dokumentacioni i detyrueshëm:
– Curriculum Vitae;
– Fotokopje e Diplomës/ave;
– Fotokopje e Listës së notave;
– Fotokopje të Licensës për ushtrimin e profesionit;
– Detajet e kontaktit.

Ju urojmë suksese me aplikimin tuaj.

Email : intermedicafragen@gmail.com
Cel. : +355698077222

Job Detail
  • Offerd Salary0- £15,000
  • Career LevelOthers
  • Experience2 Years
  • GenderBoth
  • INDUSTRYManagement
  • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.