Veteriner

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Punajuaj
 • Post Date: December 10, 2021
 • Applications 0
 • Views 18
Job Overview

Aiba Kompani shpall vakant pozicionin e Veterinerit:
Përgjegjësitë Kryesore:

 • Përgjegjës për funksionimin dhe organizimin e te gjithave puneve ne sektor.
 • Drejton dhe kontrollon pune e cdo punetori ne sektor.
 • Kontrollon dhe zbaton masat karantinore te sektorit bazuar mbi kodin e karantines
 • Zbaton me perpikmeri disiplinen ne pune.
 • Zbaton me perpikmeri skemen e vaksinimit te miratuar nga Drejtoria e prodhimit,dhe ploteson dokumentacionin perkates.(ProcesVerbale Vaksinimi)
 • Perpilon kerkesen per vaksina dhe material per sektorin qe drejton.
 • Organizon sistemin e zogjve ne momentin e mberritjes,ben kontrollet e nevojshme si pesha,sondazhe mbi numrin e krereve,vitalitet ,ne prani te perfaqesuesit te kompanise qe sjell zogjte,si dhe material si letra apo dhe organe per ti cuar ne laburator,per te pare gjendjen e tufes mbi ngarkesen bakteriale.
 • Per cdo tufe te ardhur qe nuk korrespondon me standartet qe kerkon kompania ben informacion detajues dhe ja paraqet Drejtoris se Prodhimit dhe Administratorit
 • Organizon levizjen e zogave per ne sektorin e prodhimit te vezeve
 • Kontrollon dhe mbikqyr cdo dite ecurin e tufave ne rritje dhe cdo problem ja ben prezent Drejtorise se prodhimit
 • Ploteson Cdo dite Evidencat me te dhenat perkatese dhe i raporton ato tek Drejtoria e Prodhimit dhe Administratori
 • Ndjek cdo dite konsumin e Ushqimit dhe te uji dhe planifikon kerkesen per furnizimin me ushqim
 • Ndjek me perpikmeri cdo dite parametrat optimal te rritjes si temperature,ventilimi dhe ndricimi.
 • Harton nje plan biosigurie dhe ndjek me perpikmeri te gjitha proceset ,si pastrim,dezinfektim shendetsim dhe pajisjen me material sanitare te kapanoneve

Kerkesat per pozicionin:

 • Aftësi të punës në Grup dhe Bashkëpunimit
 • Aftësi Organizative
 • Orientim nga përmirësimi e zhvillimi
 • Diplome ne Universitetin Bujqesor si Mjek Veteriner
 • Aftësi të njohjes dhe zgjidhjes së problemeve.
 • Aftësi komunikimi

Te interesuarit mund te dergojne CV e tyre ne adresen office@aiba.al

Job Detail
 • Career LevelOthers
 • Experience2 Years
 • GenderBoth
 • INDUSTRYManagement
 • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.