News Medium

thumbnail
0 comment

5 sugjerime për gjuhën…

A e keni ditur se sa e rëndësishme është gjuha e trupit gjatë një prezantimi, bashkëbisedimi midis kolegësh apo dhe ndërmjet shoqëris? Është shumë e..

Read More
thumbnail
0 comment

Mos vendosni qëllime -…

Vendosja e qëllimit është një nga ato gjëra që duket se do të ishte thelbësore për suksesin. Nëse keni lexuar ndonjë libër ose artikull për..

Read More
thumbnail
0 comment

How to find a…

Many people take a long time to make a decision about their career or even find a job. This is even more difficult when you..

Read More
thumbnail
0 comment

Knowing several languages can…

Today, almost all employers want to hire people who speak more than one language. Knowing several languages can bring you many career benefits. By knowing..

Read More
thumbnail
0 comment

The importance of time…

The importance we place on time management in the workplace says a lot about us. Well-managed time in the workplace means increased productivity and reduced..

Read More
thumbnail
0 comment

How to have a…

Having a good work-life balance has many positive effects. These include stress reduction, work fatigue, and general well-being. This is beneficial for both employees and..

Read More
thumbnail
0 comment

Good, productive relationships with…

Good, productive relationships, where there is no lack of respect are the key to success for a company. This includes the relationship you have with..

Read More